Frontpage

Gør brug af over 30 års erfaring ved renovering og genbrug af ældre bygninger.

Tag kontakt og få et gratis opstartsmøde.

Hjemmesiden er under opbygning og vil blive videreudbygget.

Kastanie Allé 7 │ 8230 Åbyhøj │ 40 38 50 61 │CVR 1755 2090 │torben@arkitektskov.dk

Renovering med Arkitekt Skov

Tag- og facaderenovering

At få et nyt og holdbart tag der passer til bygningen er vigtigt og sikrer mod skader på lofter og andre konstruktioner.

Og når stilladset er opstillet er det ganske fornuftigt at få facader og vinduer efterset for eventuelle skader. Arkitekt Skov har mange års erfaring i at opspore facadeskaderne og at få dem korrekt udbedret fra stilladset.

Udbedring af bygningsskader – hvad fejler huset?

De fleste bygningsskader har det med at brede sig og omkostningerne til udbedring stiger tilsvarende. Arkitekt Skov råder ofte en ejendomsejer til at få udarbejdet en tilstandsrapport. Denne rapport kan omfatte hele ejendommen eller udvalgte bygningsdele. Med en tilstandsrapport i hånden opnås overblik og ejer/rådgiver kan sammen planlægge renoveringsforløbet. Det kan også vise sig at der er behov for en nærmere bygningsundersøgelse for at få fastlagt årsag til skade samt en korrekt udbedring.

De alvorlige bygningsskader

Desværre opstår der i en gammel ejendom nogle gange de såkaldt alvorlige bygningsskader. Det kan være sætningsskader, rådskader, svampeangreb og lignende. Og så er der virkelig behov for en erfaren bygningssagkyndig der kan få overblik over skaden samt ikke mindst nå frem til en skadesårsag. Det skal ligeledes afklares om der er forsikringsdækning. Arkitekt Skov har gennemført udbedring af en længere række alvorlige bygningsskader.

Nye altaner giver større glæde ved din bolig

Mange vil gerne bo i bymidten men sætter også pris på at kunne komme ud af lejligheden og nyde udsigten ud over have. Og så er det oplagt at få opsat altaner på gårdfacaden. Nye altaner kræver byggetilladelse, eventuelt også nabohøring og der skal udarbejdes statiske beregninger for krav til styrke m.v. Arkitekt Skov har stor erfaring i at få gennemført altanprojekter for ejere af udlejningsejendomme samt andels- og ejerforeninger.

 

Udnyt det gamle tørreloft og få udsigt

Mange gamle ejendomme i bymidterne har et gammelt tørreloft der står ubenyttet hen. Men det er ofte her oppe øverst at den bedste udsigt findes. Og skal taget alligevel udskiftes er det værd at stoppe og se på tørreloftet kunne omdannes til nye tagboliger. Arkitekt Skov har gennemført en række projekter hvor tørreloftet bliver omdannet til attraktive tagboliger. I ejerforeninger kan der være mulighed for en økonomisk gevinst ved salg af tørreloftet.

Kan du selv styre dit renoveringsprojekt?

Renoveringsprojekter er oftest vanskelige at gennemføre for den enkelte ejer eller ejerforening. Der er mange faldgruber og de kan vise sig at koste ekstra penge. Bliver renoveringen udført med de korrekte løsninger og materialer? Får ejeren renoveringen udført til den laveste pris? Ofte er der overraskelser når konstruktionen åbnes – hvordan udføres en korrekt udbedring ? Arkitekt Skov har gennemført et utal af renoveringsprojekter på gamle ejendomme. Den tekniske rådgivning kan spænde fra delrådgivning til at ejer overlader projektering, udbud/licitation og tilsyn til en professionel bygherrerådgiver som Arkitekt Skov. Oftest er merprisen for denne bistand ganske lav idet en bygherrerådgiver kan fremskaffe lavere tilbud fra håndværkeren. Og så er der sikkerhed for et korrekt resultat af renoveringen.