De alvorlige byggeskaderDesværre opstår der i en gammel ejendom nogle gange de såkaldt alvorlige bygningsskader. Det kan være sætningsskader på facader, rådskader i trækonstruktioner, svampeangreb og lignende. Og så er der virkelig behov for en erfaren bygningssagkyndig der kan få overblik over skaden samt ikke mindst nå frem til en skadesårsag. Det skal ligeledes afklares om der er forsikringsdækning.

ArkitektSKOV A/S har gennemført udbedring af en længere række alvorlige bygningsskader.