Tag- og facaderenoveringAt få et nyt, isoleret og holdbart tag der passer til ejendommen er vigtigt og sikrer mod skader på lofter og andre konstruktioner.

Når stilladset er opstillet er det ganske fornuftigt at få facader og vinduer efterset for eventuelle skader.

ArkitektSKOV A/S har mange års erfaring i at få overblik over facadeskaderne og at få dem korrekt udbedret fra stilladset.Udbedring af bygningsskader – hvad fejler huset?De fleste bygningsskader har det med at brede sig og omkostningerne til udbedring stiger tilsvarende.

ArkitektSKOV A/S
råder ofte en ejendomsejer til at få udarbejdet en tilstandsrapport. Denne rapport kan omfatte hele ejendommen eller udvalgte bygningsdele. Med en tilstandsrapport i hånden opnås overblik og ejer/rådgiver kan sammen planlægge renoveringsforløbet. Det kan også vise sig at der er behov for en nærmere bygningsundersøgelse for at få fastlagt årsag til skade samt en korrekt udbedring.


De alvorlige byggeskaderDesværre opstår der i en gammel ejendom nogle gange de såkaldt alvorlige bygningsskader. Det kan være sætningsskader på facader, rådskader i trækonstruktioner, svampeangreb og lignende. Og så er der virkelig behov for en erfaren bygningssagkyndig der kan få overblik over skaden samt ikke mindst nå frem til en skadesårsag. Det skal ligeledes afklares om der er forsikringsdækning.

ArkitektSKOV A/S har gennemført udbedring af en længere række alvorlige bygningsskader.

Renovere eller bygge nytOm en ejendom skal nedrives og erstattes af nybyggeri eller bygningen skal renoveres bør altid afgøres efter en grundig vurdering af bygningens tilstand, bevaringsværdi med videre sammenholdt med ejerens ønsker til den fremtidige anvendelse af bygningen. Priser på byggematerialer har i den senere tid afholdt flere ejere fra at nedrive den gamle bygning.

Flere analyser har vist at ældre, renoverede bygninger generelt har lige så lang levetid som nybyggeri. Undersøgelser har endvidere dokumenteret at renovering er mere bæredygtigt end nybyggeri lige som der også er en CO2-gevinst.

Såfremt bygningens oprindelige hovedkonstruktion er i rimelig tilstand, kan en renovering samlet set være en bedre løsning end nedrivning/nybyggeri.

Ofte har gamle bygninger en flottere arkitektur samt ikke mindst dekorative detaljer.