Om Arkitektskov A/S

Tegnestuen er baseret på et solidt fundament af byggeteknisk viden om hvordan gamle bygninger er opbygget. Læg dertil mere end 30 års erfaring fra en meget lang række af renoveringsprojekter. Torben Skov er uddannet arkitekt fra Restaureringsafdelingen på Arkitektskolen i Aarhus.

Ikke 2 renoveringsprojekter er ens lige som ejendommenes ejer også altid har forskellige ønsker til hvad et renoveringsprojekt skal munde ud i. Og disse fakta er præcis hvad der gør renoveringsprojekter spændende - men også udfordrende. Tegnestuen samarbejder med dygtige og kompetente ingeniørfirmaer og entreprenørfirmaer.

Kunden og ArkitektSKOV – et typisk forløb inden et renoveringsprojekt igangsættes

Langt de fleste renoveringsopgaver startes med en telefonisk drøftelse med kunden. Dernæst et møde ude på den/de ejendomme der skal renoveres. På dette møde udveksles overordnede løsningsmuligheder i renoveringsprojektet.


Kunden modtager fra ArkitektSKOV A/S et oplæg til renoveringsomfang eller en samlet handlingsplan. Materialet tilrettes efter aftale. Et sådant projektoplæg skal afspejle kundens ønsker kombineret med den byggetekniske viden som Torben Skov bidrager med – herunder hvad der er bedst for kunden.


Udarbejdelse af budgetoverslag m.v. kan aftales. Herefter kan følge et forløb med indgåelse af rådgivningsaftale mellem kunden og ArkitektSKOV A/S eller anden aftaleform.

________________________________________

Persondatapolitik

Ved indgåelse af aftale omkring arbejder for vores kunder behandler Arkitektskov A/S, cvr. nr. 1755 2090 en række almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse m.v.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt litra f. Hvis opgavens løsning medfører behov kan personoplysninger som anført oven for blive videregivet til projektets relevante tekniske medrådgivere, entreprenører og lignende. Til brug for opgavens realisering kan Arkitektskov indsamle almindelige oplysninger hos CVR.dk, Krak.dk og Virk.dk. Ved ønske om yderligere oplysninger kan Datatilsynet kontaktes på www.datatilsynet.dk. Eventuelle klager kan rettes samme sted.